ประเพณี-วัฒนธรรม

เที่ยวเชียงคาน ศึกษาวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด

พาเที่ยวเชียงคาน บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ ศึกษาวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ นั้น ถือว่าเป็นสถานที่ท่...[Read More]

ประเพณีสงกรานต์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประเพณี สงกรานต์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะทั้งความเป็นประเพณีประจำชาติ และประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากว่าเมื่อ...[Read More]

Lost Password