ประเพณี-วัฒนธรรม

ประเพณีสงกรานต์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประเพณี สงกรานต์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะทั้งความเป็นประเพณีประจำชาติ และประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากว่าเมื่อ...[Read More]

วัดท่าคก

วัดท่าคก แหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมหลายชนชาติ ใน จ.เลย ถือเป็นวัดที่มีความสวยงามและมีความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะและการก่อสร้างเก่าแก่ที่มีความสวยงามและ...[Read More]

Lost Password