โขงวิไลเชียงคานโฮมสเตย์ เป็นที่พักน่ารักๆอีกที่ ติดริมโขง ติดถนนคนเดิน เชียงคาน หา แบบนี้ไม่ได้ อีกแล้ว เจ้าของดูแลเอาใจใส่ อย่างดี ตั้งใจเก็บเอกลักษณืของเชียงคาน ไม่ให้เปลี่ยนไปมากกว่านี้ โดย มี ห้องพัก 5 ห้อง มีห้องขนาด พัก 2 ท่าน 4 ห้อง 2 ห้อง ติดริมโขง และอีก 2 ห้องติด ถนนคนเดิน มีห้องใหญ่ นอน 4 ท่าน 1 ห้อง อยู่ตรงกลาง ท่าน สามารถเลือกบรรยายกาศที่อยาก พักผ่อน ตามความต้องการ หรือโทร สอบถาม….ได้เลย ราคาห้องเริ่มต้น 400 ถึง 1500 บาท เหมาหลัง คิดเป็นรายคนๆละ 300 บาท ไม่เกิน 15 คน

โทรหาเพื่อจองที่พัก.. เบอร์นี้ 094-328-1144

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password