วัดท่าคก แหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมหลายชนชาติ ใน จ.เลย

ถือเป็นวัดที่มีความสวยงามและมีความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะและการก่อสร้างเก่าแก่ที่มีความสวยงามและอยู่คู่เมืองเชียงคานมานานร่วม 200 ปี

จุดเด่น: ศิลปะวัฒนธรรมแบบผสมผสานที่สามารถเห็นได้จากลวดลายบนโบสถ์และขอบหน้าต่าง

จุดด้อย: ในวัดไม่มีป้ายหรือที่ที่ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยว กับประวิติวัดเลย ทั้งๆ ที่วัดท่าคกมีประวัติน่าสนใจและยาวนานมาก อีกทั้งยังเป็นวัดที่สามารถรักษาดินแดนไทยลุ่มน้ำโขงเอาไว้ได้ด้วย

บทสรุป: วัดท่าคกเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงคานที่มี ประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากๆ ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้ และยังมีพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวเชียงคานมาช้านาน

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเล็กๆ ที่มีประวัติเกี่ยวพันกับแถบลุ่มน้ำโขงอีสานตอนบน รวมไปถึงความสัมพันธ์กับเชื้อพระวงศ์ทางฝั่งลาวมาตลอด โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับหลวงพระบาง ซึ่งจะสังเกตได้จากภาษาพูดที่ค่อนข้างเหมือนกันมาก นอกจากนี้วัดเก่าแก่ในอำเภอเชียงคาน ยังมีความเกี่ยวข้องกับเชื้อพระวงศ์ลาวเป็นส่วนใหญ่ ที่เห็นได้ชัดก็คือ รูปแบบของพระอุโบสถตามวัดหลายแห่ง จะมีศิลปะของลาวเข้ามาผนวกทุกวัดและแต่ละวัดก็มีอายุตั้งแต่ 200 ปีขึ้นไปทั้งนั้น

“วัดท่าคก” วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเชียงคานมานานร่วม 200 ปี แต่เดิมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำที่มีลักษณะเป็นคุ้งน้ำวน ซึ่งชาวเชียงคานเรียกว่า “คก” จึงได้ตั้งชื่อว่า “วัดท่าคก” และจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนศิลาจารึก ได้บันทึกเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ว่า วัดท่าคกถูกสร้างขึ้นในสมัยที่เมืองเชียงคานยังขึ้นอยู่กับมณฑลพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ.2395 โดยพระศรีอรรคฮาต (สีทา) เจ้าเมืองเชียงคานในสมัยนั้นร่วมกับชาวบ้าน เพื่อที่จะปกป้องผืนแผ่นดินสยาม มิให้ถูกฝรั่งเศสรุกล้ำพื้นที่เข้ามาจากการล่าอาณานิคมเมืองขึ้น พระศรีอรรคฮาตจึงได้ออกอุบายสร้างวัดท่าคกนี้กันพื้นที่เอาไว้

วัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นปูชนียสถานสำคัญอีก แห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคานแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะและวัฒนธรรมจากหลายชนชาติอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถที่มีศิลปะลวดลายแบบฝรั่งเศสอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าโบสถ์ และขอบหน้าต่าง ที่คาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองดินแดนฝั่งลุ่มน้ำ โขง (ลาว) เป็นเมืองขึ้น ส่วนตัวอุโบสถจะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ตามแบบศิลปะล้านช้าง ตกแต่งด้วยปูนปั้น เพดานไม้วาดลายเขียนสีแบบโบราณ ภายในยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ปางมารวิชัย ศิลปะปูนปั้นล้านช้าง ที่ชาวเชียงคานเคารพบูชามาช้านาน ทั้งนี้บริเวณหน้าโบสถ์ยังมีศิลาจารึกที่บ่งบอกถึงเรื่องราวการสร้างวัด ที่เขียนด้วยตัวอักษรธรรมอีสานเอาไว้ด้วย

วัดท่าคก บนถนนศรีเชียงคาน ซอย 21 (ล่าง) แม้จะเป็นเพียงวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่โต หากแต่เรื่องราวที่ผันผ่านมาในอดีต คงบอกเล่าถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี หากคุณอยาก “เข้าถึง” เชียงคานให้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วล่ะก็ วัดท่าคก เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลย….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password